Rekrutacja

DROGI RODZICU!

Edukacja jest najważniejszą rzeczą, jaką możesz zapewnić swojemu dziecku.

Właśnie dlatego wybór idealnej szkoły podstawowej jest tak ważny!

 Jesteśmy alternatywą dla Twojego rejonu!

Zgodnie z filozofią naszej szkoły kładziemy nacisk na współpracę z rodzicami. Każdy rodzic chce, aby jego dziecko w szkole czuło się pewnie, było otoczone opieką, doceniane a co najważniejsze aby było szczęśliwe. Takie czynniki stwarzają doskonałe warunki do nauki.   Ze względu na kameralność szkoły znamy dobrze naszych uczniów i poświęcamy im wiele uwagi w celu zapewnienia jak najlepszej edukacji. Uczniowie mając wiele okazji do sukcesu, mogą rozwinąć swoją pewność siebie. Małe klasy dają większe szanse na osiągnięcie tych celów. Nasza szkoła podstawowa pomaga każdemu chłopcu i dziewczynie stać się odpowiedzialnym i niezależnym uczniem, być twórczym myślicielem, szanującym siebie i innych oraz doceniającym różnice między ludźmi.

PONAD 30 LAT SZKOŁY – SZKOŁY Z TRADYCJĄ!

W październiku 2003 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Zielonej Górze uzyskała tytuł “Szkoła z klasą” – program pod patronatem Prezydenta RP

 • szkoła została założona w 1991 roku, misją szkoły jest harmonijne połączenie edukacji i wychowania
 • naszym celem jest ukształtowanie ucznia jako osoby w sensie: umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym
 • szkoła ma dać solidne podstawy i skutecznie uczyć metod, które pozwolą uczniom w przyszłości uczyć się samodzielnie, działać w zespole, myśleć twórczo
 • jesteśmy profesjonalni (pod względem przygotowania nauczycieli i sposobu zarządzania)
 • jesteśmy przyjaźni (budując pozytywny stosunek do uczenia się)
 • jesteśmy kreatywni (promując nowatorskie postawy zarówno nauczycieli, jak uczniów)
 • jesteśmy nastawieni na podmiotowe traktowanie ucznia (bo każdy ma inny potencjał osobowości)

OFERUJEMY:

 • nauka w kameralnych zespołach klasowych
 • nowoczesne nauczanie wspomagane multimediami
 • atmosfera sprzyjająca uczeniu się i kształtowaniu własnych postaw
 • innowacyjne projekty z zakresu profilaktyki i wychowania
 • zajęcia prowadzone metodą dramy
 • zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu uczniowskiego
 • codzienną naukę języków obcych
 • naukę pływania od pierwszej do szóstej klasy
 • obok tradycyjnych zajęć na sali gimnastycznej, alternatywne formy wychowania fizycznego
 • „Białe Szkoły” i „Zielone Szkoły”
 • projekty międzynarodowe dla uczniów od klasy I
 • dziennik elektroniczny dla Rodzica i Ucznia

DYSPONUJEMY:

 • fachową i profesjonalną kadrą pedagogiczną
 • bazą wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • salami dydaktycznymi wyposażonymi w multimedia i łącze internetowe
 • pracownią komputerową z zestawami programów multimedialnych
 • pracownią zajęć praktyczno-technicznych
 • dwoma świetlicami: zabawową i do odrabiania lekcji
POBIERZ PLIK PDF karta zgloszenia dziecka