Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania szkoły

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 14 lutego,  klasy IV – VIII realizują obowiązek szkolny w formie nauki zdalnej.