O Nas

DROGI RODZICU!

Zapewniamy uczniom naszej szkoły bezpieczeństwo i indywidualne podejście.

Oferujemy kameralne klasy, jednozmianowość oraz naukę 3 języków obcych.

Przyjdź. Zobacz. Przekonaj się!ZAPOZNAJ SIĘ Z NAMI

Szkoła podstawowa to miejsce, w którym zaczyna się pierwsze życie towarzyskie i społeczne Twojego dziecka.

Szkoła staje się drugim domem dla chłopców i dziewcząt, którzy są naturalnie ciekawi otaczającego ich świata, a zarazem podekscytowani nowym środowiskiem.

Program nauczania naszej szkoły ma na celu czerpanie z tej naturalnej ciekawości i ukierunkowanie entuzjazmu uczniów na trwającą całe życie chęć do uczenia się, odkrywania i rozumienia. Przez wszystkie lata naszej edukacji chłopcy i dziewczęta otrzymują  bogaty i  szeroki program nauczania, dzięki któremu rozwijają swoja wiedzę i wyobraźnię.

Dzięki zajęciom z “dramy” uczniowie odkrywają świat muzyki, sztuki i dramatu, dając głos swojej kreatywnosci i mozliwości wyrażania swoich emocji. Ponadto uczestniczą w zajęciach fizycznych, wykorzystując w ten sposób wrodzoną potrzebę ruchu i ćwiczeń. Już od klas początkowych nauczamy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.


CZYM WYRÓŻNIA SIĘ NASZA SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM? • Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami szkół STO.
 • Jesteśmy placówką kameralną, niezbyt dużą ale bardzo rodzinną. Zgodnie z naszym statutem zespoły klasowe liczą maksymalnie 14 uczniów.
 • Nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych oraz czołowe miejsca w sprawdzianie osiągnięć szóstoklasisty. Nasi absolwenci doskonale radzą sobie w kolejnych etapach edukacji.
 • Realizujemy wypracowany wspólnie z całą społecznością szkolną system oceny zachowania oparty na wzmocnieniach pozytywnych zachowań.
 • Wspierając działania wychowawcze szkoły, nasi uczniowie biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych i z psychologiem.
 • Efektywnie realizujemy nauczanie przedmiotów szkolnych zwiększając wymiar podstawy programowej zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców (więcej godzin historii, matematyki, informatyki, języków obcych).
 • W klasach I-III oferujemy 4 razy w tygodniu naukę języka angielskiego, po jednej godzinie z języka hiszpańskiego i niemieckiego. W klasach IV-VI język angielski prowadzony jest 5 razy w tygodniu. Drugim językiem obcym jest język niemiecki lub hiszpański w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
 • Obligatoryjnie w ofercie zajęć wychowania fizycznego jest nauka pływania od zerowej do ósmej klasy.
 • Od klasy 0 uczniowie na zajęciach komputerowych wprowadzani są w świat programowania.
 • Klasy 0- III w ramach zajęć edukacyjnych grają w szachy.
 • W stałej ofercie szkoły są wyjazdy uczniów do ciekawych miejsc w kraju i za granicą na „Białą Szkołę” – nauka jazdy na nartach oraz na „Zieloną Szkołę” w okresie wiosenno-letnim.
 • Do stałej oferty szkolnych kółek zaliczają się: zajęcia praktyczno-techniczne prowadzone w zorganizowanej dzięki wsparciu rodziców profesjonalnej pracowni i zajęcia plastyczne. Na zajęciach „Małego badacza” prowadzą doświadczenia i obserwacje.
 • Zajęcia pozalekcyjne w klasach IV–VI prowadzone są metodą projektu uczniowskiego.


 • Świetlica szkolna zapewnia opiekę od godz. 7. Pracuje ona zgodnie z miesięcznymi tematycznymi harmonogramami. Pod opieką wykwalifikowanej kadry uczniowie w świetlicy odrabiają zadania domowe, realizują własne pomysły i dużo czasu spędzają na podwórku bawiąc się i grając.
 • Szkoła jest otwarta na ofertę zajęć pozalekcyjnych dodatkowo płatnych. Prowadzone są zajęcia z robotyki oraz konwersacje z języka angielskiego z native speakerem.
 • Organizujemy liczne wyjścia i wyjazdy o charakterze dydaktycznym: spotkania z autorami literatury dziecięcej, spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności, kilkudniowe wyjazdy dydaktyczne. Uczymy naszych uczniów od klasy pierwszej/zerowej samodzielności i odpowiedzialności.
 • Organizujemy liczne imprezy integracyjne dla naszych uczniów ze wszystkich klas – wspólne nocowanie w szkole, wyjazdy integracyjne, działania na rzecz szkoły.
 • Tworzymy sprzyjające warunki do samorządności uczniowskiej poprzez wsparcie realizacji imprez i przedsięwzięć przygotowywanych przez uczniów (stałe akcje: „Góra grosza”, „Podaruj dziecku uśmiech”, „Pluszaki dla malucha”, „Szlachetna paczka”).
 • Działając aktywnie na rzecz środowiska lokalnego współpracujemy z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami.
 • Jesteśmy współorganizatorem Przeglądu Piosenki Europejskiej dla Przedszkoli z miasta Zielona (w partnerstwie z Biblioteką Pana Kleksa pod honorowym patronatem z-cy Prezydenta Pani Wiolety Haręźlak).
 • Realizujemy projekty edukacyjne finansowane z funduszy europejskich i krajowych.
 • Posiadamy pracownię komputerową i bezprzewodowy internet w salach lekcyjnych.
 • Umożliwiając codzienny wgląd rodzica do postępów w nauce dziecka od roku szkolnego 2010/2011 posiadamy dziennik elektroniczny.
 • Obecnie pracujemy nad dodatkową certyfikacją osiągnięć naszych uczniów zgodnie z wymogami UE. Dążymy do tego, aby tworzona przez nas szkoła zyskała miano nowoczesnej organizacji uczącej się.

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LICZBACH


Lat szkoły SSP1

Uczniów

Nauczycieli

%

Zadowolonych absolwentów

MEDIA O NAS


OBEJRZYJ FILMTELEWIZJA INTERNETOWA O NAS

Telewizja Internetowa www.zielonagora24.tv http://zielonagora24.tv/Edukacja/Szkola-z-klasa

PROJEKT DEUTSCH-WAGEN-TOUR

Dnia 6 listopada 2012r. o godzinie 11:00 w Społecznej szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Władysława IV 1 w Zielonej Górze gościli lektorzy w ramach projektu: „Deutsch-Wagen-Tour” , który jest ogólnopolskim projektem realizowanym przez Goethe- Institut w Warszawie od 2009roku.

Celem projektu jest popularyzacja języka niemieckiego w Polsce, a także ma na celu zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych oraz do zastosowania nowoczesnych metod nauczania.

Partnerami projektu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Niemiec w Warszawie, Niemiecka Akademia Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.


PRASA O NASNASZE CERTYFIKATY