opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

31-05-2011
WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY - MAMY PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM!

W roku szkolnym 2010/2011 średni wynik punktowy kraju wynosi 25,27 pkt, dla województwa lubuskiego - 24,88 pkt/na 40.

Nasz wynik punktowy: 32,62 pkt. daje  9, najwyższy stopień w skali staninowej, wśród wyników uzyskanych przez szkoły w województwie lubuskim w tym roku szkolnym (przedział od 30 do 33 punktów). Szkoła nie przystępuje do drugiego terminu sprawdzianu.

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu: "Wstępne wynki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011".


http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,9697554,Oswiata Niepubliczne_podstawowki_na_szczycie.html

administrator