opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

07-09-2012
OPŁATY ZA MIĘSIĄC WRZESIEŃ...

CZESNE 695,00zł, DRUGIE DZIECKO 420,00zł

OBIADY 123,50zł

(cały obiad: 6,50zł, II danie: 5,00zł, zupa: 1,50zł)

UBEZPIECZENIE: 40,00,zł za rok szkolny 2012/2013

KONCERTY: 40,00zł za rok szkolny 2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Nowak