opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

19-01-2015
NAGRODA GŁÓWNA DLA PAULINKI TOMCZUK W MIĘDZYNORODOWYM KONKURSIE PIANISTYCZNYM
Małgorzata Agnieszka Dmowska