opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

27-08-2015
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć   dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2015 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2015 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe

18 – 31 stycznia  2016 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie,

małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

24- 29 marca 2016 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

-dodatkowy termin

 

5 kwietnia 2016 r. wtorek:

  • Część I- język polski i matematyka- godz. 9:00
  • Część II- język obcy nowożytny- godz. 11:45

2 czerwca 2016 r.  godz. 9:00 i 11:45 (czwartek)

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30  kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach  publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Małgorzata Agnieszka Dmowska