Komunikat Zarządu SKT nr 156 STO

 

 

Uprzejmie informuję,

   iż dnia 16 marca 2019r. o godz.12:00

w budynku SSP nr1 przy ul. Władysława IV 1 w Zielonej Górze,

odbędzie się WALNE ZEBRANIE  członków SKT Nr 156 STO.

Do zrealizowania planu Walnego Zebrania potrzebne jest kworum,

w związku z tym uprzejmie proszę o przybycie .

Przedmiotem obrad będzie wybór Nowego Zarządu w związku z końcem kadencji.

 

 

Z poważaniem:

                                                                                       Prezes Zarządu SKT Nr 156 STO

                                                                                       Pani Agnieszka Simachowicz -Olszowy

 

Przykładowy plan Walnego Zebrania.

 

  1. Odczytanie porządku obrad – wybór Przewodniczącego Zebrania
  2. Sprawozdanie z działalności szkoły – Dyr. Elżbieta Nowak
  3. Sprawozdanie z wykonanych prac remontowo-konserwacyjnych – Dyr. Elżbieta Nowak
  4. Koszty prowadzenia szkoły – dyskusja
  5. 1% podatku – informacja – rodzice
  6. Zgłaszanie kandydatów na Członka/Członków Zarządu Koła
  7. Wybory nowych członków Zarządu.
  8. Wybory członków Komisji Rewizyjnej.