IV EDYCJA PRZEGLĄDU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ "EUROMALUCH" 2018

ZAPROSZENIE

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze oraz Biblioteka Pana Kleksa Oddział dla Dzieci WiMBP w Zielonej Górze serdecznie zapraszają dzieci najstarszych grup przedszkolnych wraz z opiekunami do udziału
w Przeglądzie Piosenki Europejskiej  „EUROMALUCH”

Patronat honorowy nad przeglądem objęła Zastępca Prezydenta Miasta pani Wioleta Haręźlak.

Przegląd odbędzie się  06 czerwca 2018 (środa) o godzinie 10.00  w Sali Dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9.

Prosimy o zgłaszanie uczestników przeglądu poprzez nadesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej zamieszczonej w załączniku niniejszego zaproszenia. Zgłoszenia można dokonywać: drogą pocztową (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) mailowo (nadesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej) lub osobiście
w sekretariacie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO

do 11 maja 2018(piątek) (adres: 65-229 Zielona Góra, ul. Władysława IV 1).

 Zgłoszenia wysłane/dostarczone po upływie tego terminu nie zostaną przyjęte.

!!! W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających możliwości organizacyjne (ramy czasowe przeglądu) zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników (10 występów) biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń jako kryterium decydujące. !!!

!!! Dla uczestników przeglądu organizatorzy przewidują dyplomy  oraz atrakcyjne upominki !!!