JĘZYKI OBCE

3 języki obce

kl. 0-III – 4 godz. jęz. angielskiego/tydz, 1 godz. jęz. niemieckiego/tydz, 1 godz. jęz. hiszpańskiego/tydz kl. IV-VIII – 5 godz. jęz. angielskiego/tydz., 2 godz. jęz. niemieckiego/tydz., 2 godz. jęz. hiszpańskiego/tydz