opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

Akademia Wesołej Plastyki - Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży