DAROWIZNA NA RZECZ SSP 1

SZANOWNI PAŃSTWO,

zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o przekazanie DAROWIZNY na rzecz

Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Zielonej Górze.

JEST MOŻLIWOŚĆ OD­LICZENIA DAROWIZNY OD DOCHODU!!!

FIRMA – DARCZYŃCA (OSOBA PRAWNA)

MOŻE OD­LICZYĆ DO   10%    DOCHODU, 

PODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, OD DAROWIZNY PRZEKA­ZANEJ NA CELE POŻYTKU PUBLICZNEGO.

OSOBY PRYWATNE

MOGĄ ODLICZYĆ DO 6% DO­CHODU

PODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, OD DAROWIZNY PRZEKA­ZANEJ NA CELE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Sposób odliczenia:

Kwota przekazanej darowizny odliczana jest od:

– DOCHODU przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych);

– PRZYCHODU – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych     (uzyskującego przychody z najmu prywatnego bądź z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem).

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym:

– w poz. 105 lub 106 deklaracji PIT-37 lub

– w poz. 159 lub 160 deklaracji PIT-36 lub

– w poz. 71 deklaracji PIT-28,

a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 11-18. W części D tego załącznika podaje się również dane obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny.

UWAGA!!! 

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą bądź osiągający przychody z najmu może z odliczenia korzystać już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy albo przy obliczaniu ryczałtu.

Pozostali podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali (np. ze stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło) mogą skorzystać z odliczenia dopiero po zakończeniu roku.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Za dobrowolne wpłaty i inne darowizny serdecznie dziękujemy

Z wyrazami szacunku: ZARZĄD i DYREKTOR SZKOŁY ELŻBIETA NOWAK

RACHUNEK BANKOWY SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 156 STO

39 1090 1535 0000 0001 2420 5499

KRS 0000027157