BIEŻĄCE OPŁATY -WRZESIEŃ

OPŁATY – wrzesień

300,00złczesne w klasach 0 i I

500,00złczesne w klasach IV – VII

Obiady: 152,00zł – cały; 104,50 – II danie

47,50 zł – zupa

 

 

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO SZKOŁY LUB W SEKRETARIACIE

DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

 

BANK ZACHODNI WBK I ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

54 1090 1535 0000 0000 5302 0712