opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA

SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

W naszej szkole realizowane są projekty w ramach „Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. Program finansowany jest ze środków Miasta Zielona Góra. W ramach programu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.