opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

"PRAKTYKOWANIE DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ"

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa z Zielonogórskim Towarzystwem Edukacyjnym "Civilitas".

Celem projektu jest zainteresowanie społeczności szkolnej praktycznym przygotowaniem dzieci do życia w demokratycznym państwie prawnym, wzmocnienie idei wychowania w kulturze praw człowieka oraz poszanowania praw dziecka (ucznia). Uczestnikami projektu są nauczyciele, przedstawiciele rodziców, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i pracowników niepedagogicznych szkoły z trzech szkół podstawowych z Zielonej Góry.

Działania przewidziane są od czerwca 2011 r. do grudnia 2011 r.

Autorem projektu jest Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjnym "Civilitas".

Koszty projektu ponosi Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas" oraz ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.