opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA DYREKTORA SZKOŁY


REGULAMIN KONKURSU NA DYREKTORA SZKOŁY
Organ prowadzący

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO w Zielonej Górze powstała w 1991 roku z inicjatywy rodziców. Komitet założycielski, który powstał pod koniec 1990 roku, przekształcił się w Terenowe Koło Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 156, które doprowadziło do zarejestrowania szkoły w Społecznym Towarzystwie Oświatowym w Warszawie i Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od tego momentu Koło poprzez wybrany Zarząd sprawuje funkcję organizatora życia szkoły, a także poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje realizację budżetu szkoły. Po przekształceniu Koła Terenowego STO w Samodzielne Koło Terenowe Nr 156 - składające się w przeważającej części z rodziców uczniów szkoły, jest organem prowadzącym szkołę. Na posiedzeniach Zarządu Koła podejmowane są między innymi, uchwały i decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły.

Skład Zarządu:

Organ prowadzący

Skład Zarządu:

  1. Agnieszka Simachowicz- Olszowy- Prezes
  2. Tomasz Karpiński- Wiceprezes
  3. Róża Poźniak- Balicka- sekretarz
  4. Paweł Skalski- członek


zarzadssp1zg@gmail.com

Samodzielne Koło Terenowe Nr 156
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Władysława IV 1
65-229 Zielona Góra

PKO BANK POLSKI S.A.
72 1020 5402 0000 0402 0143 1840