opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

O Naszej Szkole

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO powstała w roku 1989 pod egidą Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organem prowadzącym szkołę jest Samodzielne Koła Terenowe nr 156 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty. Kierunki rozwoju szkoły nakreślane są przez demokratycznie wybierane Zarządy Koła, Prezesi SKT STO nr 156: Pan Tomasz Karpiński, Pan Roman Kardowski, Pan Piotr Kirziejonek (lata 2002 - 2007), Pan Tomasz Dudek (2007), Pan Michał Łukasiewicz (2007 – 2010)., Pani Katarzyna Kaczmarek (2010-20  ), Pani Agnieszka Simachowicz- Olszowy. W latach 1989 – 2008 dyrektorem szkoły był Pan Marek Musielak, 2008 - 2012 Pani Dorota Marek-Kurpanik, od lipca 2012- Pani Elżbieta Nowak.

Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami szkół STO. Dodatkowe wyróżniki naszej szkoły w środowisku lokalnym:

O nas:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO powstała w roku 1989 pod egidą

Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organem prowadzącym szkołę jest Samodzielne Koła Terenowe nr 156 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty. Kierunki rozwoju szkoły nakreślane są przez demokratycznie wybierane Zarządy Koła, Prezesi SKT STO nr 156: Pan Tomasz Karpiński, Pan Roman Kardowski, Pan Piotr Kirziejonek (lata 2002 - 2007), Pan Tomasz Dudek (2007), Pan Michał Łukasiewicz (2007 – 2010)., Pani Katarzyna Kaczmarek (2010-2013 ), Pani Agnieszka Simachowicz- Olszowy (od 2013 do teraz). W latach 1989 – 2008 dyrektorem szkoły był Pan Marek Musielak, 2008 - 2012 Pani Dorota Marek-Kurpanik, od lipca 2012- Pani Elżbieta Nowak.
Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami szkół STO. Jesteśmy placówką kameralną, niezbyt dużą ale bardzo rodzinną.

Nasz szkoła to : bezpieczeństwo, system jednozmianowy, indywidualizacja, niskie czesne i ponad 25 letnie funkcjonowanie na rynku Zielonej Góry.

Zgodnie z naszym statutem zespoły klasowe liczą maksymalnie 14 uczniów. 
Nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych oraz

czołowe miejsca w sprawdzianie osiągnięć szóstoklasisty a absolwenci doskonale radzą sobie w kolejnych etapach edukacji. 
Realizujemy wypracowany wspólnie z całą społecznością szkolną system oceny zachowania oparty na wzmocnieniach pozytywnych zachowań. 
Wspierając działania wychowawcze szkoły, nasi uczniowie biorą udział w

zajęciach socjoterapeutycznych i z psychologiem, wspieramy pracę rodziców i nauczycieli podczas warsztatów i spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin.
Efektywnie realizujemy nauczanie przedmiotów szkolnych zwiększając wymiar podstawy programowej zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców (więcej godzin historii, matematyki, informatyki, języków obcych). 
W klasach I-III oferujemy 4 razy w tygodniu naukę języka angielskiego oraz po jednej godzinie z języka hiszpańskiego i niemieckiego. W klasach IV-VI język angielski prowadzony jest 5 razy w tygodniu. Drugim językiem obcym jest język niemiecki lub hiszpański w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 
Obligatoryjnie w ofercie zajęć wychowania fizycznego jest nauka pływania od klasy zerowej do ósmej. 
Od klasy 0 uczniowie na zajęciach komputerowych wprowadzani są w świat programowania.
Klasy 0- III w ramach zajęć edukacyjnych grają w szachy.
Do szkolnej tradycji należą wyjazdy na Białą Szkołę, podczas której uczniowie pod okiem instruktorów narciarskich uczą się lub doskonalą jazdę na nartach, zwiedzają okolicę, miło spędzają czas podczas zajęć integracyjnych oraz w okresie wiosenno- letnim na Zielone Szkoły- poznając różnorodność polskiego krajobrazu, zwiedzając ciekawe miejsca poznają historię nie tylko naszego kraju.
Do stałej oferty szkolnych kółek zaliczają się: zajęcia praktyczno-techniczne prowadzone w zorganizowanej dzięki wsparciu rodziców profesjonalnej  pracowni i zajęcia plastyczne. Na zajęciach „Małego badacza” prowadzą doświadczenia i obserwacje.
Zajęcia pozalekcyjne w klasach starszych dostosowane są do potrzeb i zainteresowań samych uczniów.
Świetlica szkolna zapewnia opiekę od godz. 7. Pracuje ona zgodnie z miesięcznymi tematycznymi harmonogramami. Pod opieką wykwalifikowanej kadry uczniowie w świetlicach: odrabiają zadania domowe, realizują własne pomysły i dużo czasu spędzają na podwórku bawiąc się i grając.
Szkoła jest otwarta na ofertę zajęć pozalekcyjnych dodatkowo płatnych.
Organizujemy liczne wyjścia i wyjazdy o charakterze dydaktycznym: spotkania z autorami literatury dziecięcej, spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności, kilkudniowe wyjazdy dydaktyczne. Uczymy naszych uczniów od klasy pierwszej/zerowej samodzielności i odpowiedzialności. 
Organizujemy liczne imprezy integracyjne dla naszych uczniów ze wszystkich klas – wspólne nocowanie w szkole, wyjazdy integracyjne, działania na rzecz szkoły. 
Tworzymy sprzyjające warunki do samorządności uczniowskiej, wspieramy ich pomysły, realizujemy imprezy i przedsięwzięcia  przygotowywane przez uczniów (stałe akcje: „Góra grosza”, „Podaruj dziecku uśmiech”, „Pluszaki dla malucha”, „Podaruj psu miskę”, „Szlachetna paczka”). 
Działając aktywnie na rzecz środowiska lokalnego współpracujemy z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami. 
Jesteśmy współorganizatorem Przeglądu Piosenki Europejskiej dla Przedszkoli z miasta Zielona Góra (w partnerstwie z Biblioteką Pana Kleksa pod honorowym patronatem z-cy Prezydenta Pani Wiolety Haręźlak). 
Realizujemy projekty edukacyjne finansowane z funduszy europejskich i krajowych. 
Posiadamy pracownię komputerową i bezprzewodowy internet w salach lekcyjnych. 
Umożliwiając codzienny wgląd rodzica do postępów w nauce dziecka od roku szkolnego 2010/2011 posiadamy dziennik elektroniczny. 
Obecnie pracujemy nad dodatkową certyfikacją osiągnięć naszych uczniów zgodnie z wymogami UE. 
Dążymy do tego, aby tworzona przez nas szkoła zyskała miano nowoczesnej organizacji uczącej się.