opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

O Naszej Szkole

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO powstała w roku 1989 pod egidą Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organem prowadzącym szkołę jest Samodzielne Koła Terenowe nr 156 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty. Kierunki rozwoju szkoły nakreślane są przez demokratycznie wybierane Zarządy Koła, Prezesi SKT STO nr 156: Pan Tomasz Karpiński, Pan Roman Kardowski, Pan Piotr Kirziejonek (lata 2002 - 2007), Pan Tomasz Dudek (2007), Pan Michał Łukasiewicz (2007 – 2010)., Pani Katarzyna Kaczmarek (2010-20  ), Pani Agnieszka Simachowicz- Olszowy. W latach 1989 – 2008 dyrektorem szkoły był Pan Marek Musielak, 2008 - 2012 Pani Dorota Marek-Kurpanik, od lipca 2012- Pani Elżbieta Nowak.

Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami szkół STO. Dodatkowe wyróżniki naszej szkoły w środowisku lokalnym: