opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

mgr Edyta Polewska– nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany