opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

Elżbieta Nowak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- wychowawca klasy II, nauczyciel dyplomowany