opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

Halina Kwaśniewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- wychowawca klasy IV, nauczyciel dyplomowany