opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

Małgorzata Kozak – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI,  nauczyciel dyplomowany