opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

Agata Karnecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- wychowawca klasy I , nauczyciel dyplomowany