opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

Justyna Chojnacka – nauczyciel świetlicy szkolnej, nauczyciel mianowany