opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

KARTKI Z HISTORII SZKOŁY

Kartki z historii szkoły

 

Czerwiec 2012- od połowy miesiąca obowiązki dyrektora szkoły powierzono Elżbiecie Nowak, która funkcję sprawuje do teraz.

Wrzesień 2014- do nauczanych języków angielskiego i niemieckiego wprowadzono język hiszpański.

We wrześniu 2015 r decyzją Zarządu szkoły wprowadzono naukę nowego przedmiotu „Edukacja przez szachy”- nauką objęte zostały klasy młodsze.

W 2016 r. w budynku SSP 1 przeprowadzono gruntowny remont węzła ciepłowniczego. Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem.

W grudniu 2016 r w uznaniu pracy, zaangażowania i zasług dla SSP 1 i STO srebrne odznaki STO otrzymały: Małgorzata Dmowska- sekretarz szkoły, Agata Karnecka- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Halina Kwaśniewicz- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Mirosława Naruszewicz- księgowa.

Od 1 września szkoła staje się  ośmioletnią szkołą podstawową.

Wrzesień 2017 – srebrną odznakę otrzymuje Elżbieta Nowak.

 

:: Grudzień 2011

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 156 STO. Zarząd SKT nr 156 STO: Pani Katarzyna Kaczmarek - prezes, Pani Anna Klimorowska - wiceprezes, Pan Radosław Miczyński - skarbnik, Pan Filip Kwiatkowski - sekretarz, członkowie: Pani Barbara Szymańska, Pan Piotr Robert, Pan Kacper Przywecki, Pan Michał Łuczak.


:: Wrzesień 2008

Od dnia 01 września 2008 funkcję Dyrektora SSP1 pełni Pani Dorota Marek-Kurpanik.

:: Listopad 2007

Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarządu SKT Nr 156 STO w Zielonej Górze. Wybór nowych władz Koła: Michał Łukasiewicz - prezes, Sławomir Ćwiliński - wiceprezes.

:: Luty 2007

Walne Zebranie Zarządu SKT Nr 156 STO w Zielonej Górze. Wybór nowych władz Koła: Tomasz Dudek - prezes, Janusz Kawałkowski - wiceprezes.

:: Wrzesień 2006

Jubileusz 15-lecia Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1oraz organu prowadzącego szkołę - Samodzielnego Koła Terenowego Nr 156 STO w Zielonej Górze.

:: Wrzesień 2006

Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 156 STO Piot Kirziejonek otrzymuje Złotą Odznakę STO, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Alicja Anopczenko oraz członek Zarządu pan Wojciech Wasilewski - Srebrną Odznakę STO.

:: Czerwiec 2005

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskuje przyznany przez "Gazetę Lubuską" certyfikat "Szkoła jak przyjaciel" w uznaniu za tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju zainteresowań uczniów.

:: Kwiecień 2005

Samodzielne Koło Terenowe Nr 156 STO uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego.

:: Listopad 2004

Były Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 156 STO Tomasz Karpiński otrzymuje Srebrną Odznakę Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie.

:: Marzec 2004

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Samodzielnego Koła Terenowego Nr 156 STO w Zielonej Górze. Wybór nowych władz Koła: Piotr Kirziejonek - prezes, Piotr Dorocki - wiceprezes.

:: Październik 2003

Uzyskanie przez Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Zielonej Górze certyfikatu i tytułu "Szkoła z klasą" (program pod patronatem Prezydenta RP).

:: Wrzesień 2003

Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku przy ul. Władysława IV 1.

:: Czerwiec 2001

Jubileusz 10-lecia Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonej Górze. Uroczyste Spotkanie i Festyn Jubileuszowy.

:: Marzec 2001

Plenarne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego Nr 156 STO w Zielonej Górze - wybór nowych władz Koła: Prezesa Tomasza Karpińskiego, Wiceprezesa - Wojciecha Wasilewskiego, Sekretarza - Alicji Anopczenko.

:: Październik 2000

Podjęcie przez Zarząd Koła Nr 156 STO Uchwały o usamodzielnieniu się Koła i rejestracji w Krajowym Rejetrze Sądowym.

:: Czerwiec 2000

SSP1 uzyskuje zgodę Lubuskiego Kuratora Oświaty na rozszerzenie zakresu nauczania w szkole do pełnej Szkoły podstawowej.


:: Maj 2000

Plenarne Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła Terenowego Nr 156 w Zielonej Górze. Wybór nowego Zarządu i Prezesa Koła - Tomasza Karpińskiego.

:: Październik 1997

Odznaczenie Prezesa Koła Romana Kardowskiego i Wiceprezesa Piotra Kirziejonka medalem "Zasłużony Dla Szkolnictwa Zielonogórskiego".

:: Wrzesień 1995

Rozpoczęcie nauki w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 2 mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20.

:: Maj 1995

Wniosek Koła Nr 156 STO do Kuratora Oświaty w Zielonej Górze o uruchomienie w SP Nr 20 klas IV-VIII Społecznej Szkoły Podstawowej.

:: Kwiecień 1995

II Walne Zebranie Członków Koła Nr 156 STO w Zielonej Górze. Nowy Zarząd Koła: Roman Kardowski - prezes, Piotr Kirziejonek - wiceprezes, Czesława Warszyńska - sekretarz.

:: Czerwiec 1993

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 20 w Zielone Górze. Zorganizowanie klasy IV z absolwentow kl. III SSP1 i Szkoły Społecznej przy Lubuskim Towarzystwie Muzycznym.

:: Maj 1993

Pierwsza "Zielona Szkoła" w Górach Stołowych (Ostra Góra) zorganizowana przez Piotra Kirziejonka i Romana Kardowskiego.

:: Luty 1992

Powołanie w SSP1 Rady Rodziców, której przewodniczącym zostaje Piotr Kirziejonek, członek Koła STO.
Zatwierdzenie na zebraniu ogólnym Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców najważniejszych dokumentów Szkoły i Statutu.

:: Styczeń 1992

Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze wydaje decyzję o nadaniu Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Zielonej Górze uprawnień szkoły publicznej.
Pierwsza "Biała Szkoła" w Sosnówce Górnej w Ośrodku Wczasowym Lubuszanin.


:: Październik 1991

Pierwsza szkolna wycieczka do Trzebiechowa.

:: Wrzesień 1991

Pierwszy rok szkolny w Społecznej Szkole Podstawowej Nr1 przy ul. Dzikiej 6 - jedynej tego typu placówce w Zielonej Górze. Naukę rozpoczęło 60 uczniów w klasach I-III.

:: Sierpień 1991

Pierwsza Rada Pedagogiczna Społecznej Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze.

:: Lipiec-sierpień 1991

Konkursy na nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze. Organizacja wyposażenia klas.

:: Lipiec 1991

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydaje decyzję o wyrażeniu zgody na uruchomienie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w roku szkolnym 1991/1992 z oddziałami klas I-III.

:: Maj 1991

Powołanie przez Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego Marka Musielaka na funkcję dyrektora SSP1 w Zielonej Górze.

:: Marzec 1991

Nadanie Kołu numeru 156 przez STO w Warszawie; powołanie przez Zarząd Koła Marka Musielaka na funkcję organizatora Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Zielonej Górze.


:: Styczeń 1991

Powołanie Zarządu Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego z prezesem Romanem Kardowskim, jako organu prowadzącego szkołę.

:: Grudzień 1990

Wyrażenie zgody przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze na działalność Komitetu Założycielskiego SSP.

:: Listopad 1990

Zawiązanie Komitetu Założycielskiego Społecznej Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze pod przewodnictwem Elżbiety Pilus.