opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

KARTKI Z HISTORII SZKOŁY

Kartki z historii szkoły

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO powstała w roku 1989 pod egidą

Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organem prowadzącym szkołę jest Samodzielne Koła Terenowe nr 156 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty. Kierunki rozwoju szkoły nakreślane są przez demokratycznie wybierane Zarządy Koła, Prezesi SKT STO nr 156: Pan Tomasz Karpiński, Pan Roman Kardowski, Pan Piotr Kirziejonek (lata 2002 - 2007), Pan Tomasz Dudek (2007), Pan Michał Łukasiewicz (2007 – 2010)., Pani Katarzyna Kaczmarek (2010-2013 ), Pani Agnieszka Simachowicz- Olszowy (od 2013 do teraz). W latach 1989 – 2008 dyrektorem szkoły był Pan Marek Musielak, 2008 - 2012 Pani Dorota Marek-Kurpanik, od lipca 2012- Pani Elżbieta Nowak.
Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami szkół STO. Jesteśmy placówką kameralną, niezbyt dużą ale bardzo rodzinną.

 

Od 1 września szkoła staje się  ośmioletnią szkołą podstawową.

Wrzesień 2017 – srebrną odznakę otrzymuje Elżbieta Nowak.

W 2016 r. w budynku SSP 1 przeprowadzono gruntowny remont węzła ciepłowniczego. Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem.

W grudniu 2016 r w uznaniu pracy, zaangażowania i zasług dla SSP 1 i STO srebrne odznaki STO otrzymały: Małgorzata Dmowska- sekretarz szkoły, Agata Karnecka- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Halina Kwaśniewicz- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Mirosława Naruszewicz- księgowa.

We wrześniu 2015 r decyzją Zarządu szkoły wprowadzono naukę nowego przedmiotu „Edukacja przez szachy”- nauką objęte zostały klasy młodsze.

Wrzesień 2014- do nauczanych języków angielskiego i niemieckiego wprowadzono język hiszpański.

:: Grudzień 2011

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 156 STO. Zarząd SKT nr 156 STO: Pani Katarzyna Kaczmarek - prezes, Pani Anna Klimorowska - wiceprezes, Pan Radosław Miczyński - skarbnik, Pan Filip Kwiatkowski - sekretarz, członkowie: Pani Barbara Szymańska, Pan Piotr Robert, Pan Kacper Przywecki, Pan Michał Łuczak.


:: Wrzesień 2008

Od dnia 01 września 2008 funkcję Dyrektora SSP1 pełni Pani Dorota Marek-Kurpanik.

:: Listopad 2007

Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarządu SKT Nr 156 STO w Zielonej Górze. Wybór nowych władz Koła: Michał Łukasiewicz - prezes, Sławomir Ćwiliński - wiceprezes.

:: Luty 2007

Walne Zebranie Zarządu SKT Nr 156 STO w Zielonej Górze. Wybór nowych władz Koła: Tomasz Dudek - prezes, Janusz Kawałkowski - wiceprezes.

:: Wrzesień 2006

Jubileusz 15-lecia Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1oraz organu prowadzącego szkołę - Samodzielnego Koła Terenowego Nr 156 STO w Zielonej Górze.

:: Wrzesień 2006

Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 156 STO Piot Kirziejonek otrzymuje Złotą Odznakę STO, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Alicja Anopczenko oraz członek Zarządu pan Wojciech Wasilewski - Srebrną Odznakę STO.

:: Czerwiec 2005

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskuje przyznany przez "Gazetę Lubuską" certyfikat "Szkoła jak przyjaciel" w uznaniu za tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju zainteresowań uczniów.

:: Kwiecień 2005

Samodzielne Koło Terenowe Nr 156 STO uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego.

:: Listopad 2004

Były Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 156 STO Tomasz Karpiński otrzymuje Srebrną Odznakę Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie.

:: Marzec 2004

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Samodzielnego Koła Terenowego Nr 156 STO w Zielonej Górze. Wybór nowych władz Koła: Piotr Kirziejonek - prezes, Piotr Dorocki - wiceprezes.

:: Październik 2003

Uzyskanie przez Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Zielonej Górze certyfikatu i tytułu "Szkoła z klasą" (program pod patronatem Prezydenta RP).

:: Wrzesień 2003

Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku przy ul. Władysława IV 1.

:: Czerwiec 2001

Jubileusz 10-lecia Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonej Górze. Uroczyste Spotkanie i Festyn Jubileuszowy.

:: Marzec 2001

Plenarne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego Nr 156 STO w Zielonej Górze - wybór nowych władz Koła: Prezesa Tomasza Karpińskiego, Wiceprezesa - Wojciecha Wasilewskiego, Sekretarza - Alicji Anopczenko.

:: Październik 2000

Podjęcie przez Zarząd Koła Nr 156 STO Uchwały o usamodzielnieniu się Koła i rejestracji w Krajowym Rejetrze Sądowym.

:: Czerwiec 2000

SSP1 uzyskuje zgodę Lubuskiego Kuratora Oświaty na rozszerzenie zakresu nauczania w szkole do pełnej Szkoły podstawowej.


:: Maj 2000

Plenarne Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła Terenowego Nr 156 w Zielonej Górze. Wybór nowego Zarządu i Prezesa Koła - Tomasza Karpińskiego.

:: Październik 1997

Odznaczenie Prezesa Koła Romana Kardowskiego i Wiceprezesa Piotra Kirziejonka medalem "Zasłużony Dla Szkolnictwa Zielonogórskiego".

:: Wrzesień 1995

Rozpoczęcie nauki w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 2 mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20.

:: Maj 1995

Wniosek Koła Nr 156 STO do Kuratora Oświaty w Zielonej Górze o uruchomienie w SP Nr 20 klas IV-VIII Społecznej Szkoły Podstawowej.

:: Kwiecień 1995

II Walne Zebranie Członków Koła Nr 156 STO w Zielonej Górze. Nowy Zarząd Koła: Roman Kardowski - prezes, Piotr Kirziejonek - wiceprezes, Czesława Warszyńska - sekretarz.

:: Czerwiec 1993

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 20 w Zielone Górze. Zorganizowanie klasy IV z absolwentow kl. III SSP1 i Szkoły Społecznej przy Lubuskim Towarzystwie Muzycznym.

:: Maj 1993

Pierwsza "Zielona Szkoła" w Górach Stołowych (Ostra Góra) zorganizowana przez Piotra Kirziejonka i Romana Kardowskiego.

:: Luty 1992

Powołanie w SSP1 Rady Rodziców, której przewodniczącym zostaje Piotr Kirziejonek, członek Koła STO.
Zatwierdzenie na zebraniu ogólnym Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców najważniejszych dokumentów Szkoły i Statutu.

:: Styczeń 1992

Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze wydaje decyzję o nadaniu Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Zielonej Górze uprawnień szkoły publicznej.
Pierwsza "Biała Szkoła" w Sosnówce Górnej w Ośrodku Wczasowym Lubuszanin.


:: Październik 1991

Pierwsza szkolna wycieczka do Trzebiechowa.

:: Wrzesień 1991

Pierwszy rok szkolny w Społecznej Szkole Podstawowej Nr1 przy ul. Dzikiej 6 - jedynej tego typu placówce w Zielonej Górze. Naukę rozpoczęło 60 uczniów w klasach I-III.

:: Sierpień 1991

Pierwsza Rada Pedagogiczna Społecznej Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze.

:: Lipiec-sierpień 1991

Konkursy na nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze. Organizacja wyposażenia klas.

:: Lipiec 1991

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydaje decyzję o wyrażeniu zgody na uruchomienie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w roku szkolnym 1991/1992 z oddziałami klas I-III.

:: Maj 1991

Powołanie przez Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego Marka Musielaka na funkcję dyrektora SSP1 w Zielonej Górze.

:: Marzec 1991

Nadanie Kołu numeru 156 przez STO w Warszawie; powołanie przez Zarząd Koła Marka Musielaka na funkcję organizatora Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Zielonej Górze.


:: Styczeń 1991

Powołanie Zarządu Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego z prezesem Romanem Kardowskim, jako organu prowadzącego szkołę.

:: Grudzień 1990

Wyrażenie zgody przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze na działalność Komitetu Założycielskiego SSP.

:: Listopad 1990

Zawiązanie Komitetu Założycielskiego Społecznej Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze pod przewodnictwem Elżbiety Pilus.