opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

GÓRA GROSZA

W naszej szkole corocznie realizowane są projekty Akcji „Góra Grosza" prowadzonej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zabawa polega na zbieraniu przez klasy groszy, które potem są przekazywane na konto domów dziecka. Każda klasa ma swoją puszkę, do której uczniowie i nauczyciele wrzucają drobne monety. Celem tej akcji jest pokazanie uczniom, że każdy grosz ma swoją wartość i że zebrane przez nich pieniądze posłużą potrzebującym pomocy dzieciom. Dzięki temu dzieci uczą się wrażliwości, empatii  i chęci pomagania innym.

Koordynacja: Agata Karnecka, Halina Kwaśniewicz