opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

Tytuł projektu: "Uczeń istotą społeczną!"

Realizacja projektu: wrzesień/grudzień 2017 r.

Miejsce realizacji: Zielona Góra i okolice ( większość działań odbędzie się w siedzibie szkoły przy ul. Władysława IV 1

W ramach programu podejmiemy cykl zadań. Koszty przewidziane w programie są ściśle związane z jego realizacją. Na początku roku szkolnego planując pracę dydaktyczno - wychowawczą uwzględnimy w planach pracy poszczególnych zespołów zadania związane z realizacją projektu. Weźmiemy pod uwagę propozycje rodziców i organu prowadzącego - stowarzyszenia, w którym aktywnie działają nasi rodzice. W ramach programu na poziomie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego(klasa0 ) dla grupy 36 uczniów i ich rodziców planujemy:

 

1.Wyjazd integracyjny klas 0-VI oraz pokrycie kosztów wyżywienia podczas wyjazdu - gospodarstwo Qzko w Gminie Siedlisko (wyjazd jednodniowy - podczas pobytu : zabawy sportowe, zajęcia przy przetwarzaniu serów ekologicznych, ognisko )

2. Spotkanie uczniów z osobą niepełnosprawną, która opowie jak radzi sobie w codziennym życiu i z jakimi problemami się mierzy na co dzień.

3. Warsztaty dla dzieci i rodziców - cykl spotkań z psychoterapeutą na tematy uzgodnione podczas wrześniowych spotkań z rodzicami.

4. Dzień Empatii połączony z zabawami sportowymi dla uczniów  połączone z wręczeniem dyplomów i nagród

5. Organizację konkursu plastycznego „Jesteśmy różni” - poruszającego tematykę osób niepełnosprawnych  w oczach uczniów dla   przedszkoli i szkół z miasta Zielona Góra.

6. Zajęcia w Dziennym Ośrodku Młodzieżowym mieszczącym się na tej samej ulicy, który skupia dzieci i młodzież z problemami rodzinnymi. Nasi uczniowie będą uczyć: gry w szachy, a na zakończenie zajęć przewidujemy organizację turnieju szachowego uwieńczonego nagrodami i dyplomami;  pokażą jak opanować różne techniki sznurowania i nawlekania koralików – gotowe prace będą nagrodzone.

7. Organizację Dnia Dobrego Zachowania – podczas, którego odbędzie się konferencja  i wernisaż prac zgłoszonych do konkursu „Jesteśmy różni”. Podczas konferencji zostaną podsumowane działania projektowe, zabawy i gry sportowe w kontekście rywalizacji Fair Play.

Wszystkie działania i informacje o udziale w projekcie i prowadzonych działaniach będą uzupełniane na stronie szkoły, gazetce poświęconej projektowi, znajdą się w kronice szkoły i dokumentacji szkolnej.

Wszystkie zakupy poczynione w ramach programu są ściśle związane z jego realizacją.

Zamierzamy sfinansować następujące zakupy: wynajem autokaru na wyjazd  integracyjny do Gospodarstwa Quzko w Siedlisku koło Zielonej Góry oraz koszty związane z wyżywieniem, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych na potrzeby realizacji projektu, zakup  materiałów plastycznych na zajęcia plastyczne, zakup nagród dla, zakup projektora do prowadzenia warsztatów dla uczniów i spotkań dla rodziców. Zakupy będą dokonywane sukcesywnie w powiązaniu z działaniami, przy czym wydatki na materiały papiernicze i dekoracyjne, projektor zostaną dokonane w październiku i listopadzie.