opp

 

 

szkoła z klasą

 

 

szkoła jak przyjaciel

 

 

 

 

"3... 2... 1... - SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU"

Program "3...2...1... - Szkoła Bezpiecznego Internetu" poświecony jest bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Służy aktywnej edukacji uczniów w zakresie promowania właściwych nawyków korzystania z Sieci. Podstawą są materiały edukacyjne "3...2...1... Internet" opracowane przez Microsoft oraz Fundację Dzieci Niczyje z Fundacją Kierowca Bezpieczny oraz Krzysztofem Hołowczycem, Ambasadorem programu bezpieczeństwa internetowego.
W roku szkolnym 2009/2010 w naszej szkole w projekcie tym wzięli udział uczniowie klas V 
i VI. Pierwsza część projektu polegała na udziale w lekcji poświęconej bezpieczeństwu dzieci w internecie. Następnie dzieci z klasy piątej przygotowały plakat na temat "Internet 
w zgodzie z dziećmi", a uczniowie klasy szóstej tworzyli prezentacje multimedialne nawiązujące do tematu. Inspiracją do tworzenia własnych filmów były przygody bohaterów kreskówek, komentowane przez Krzysztofa Hołowczyca.

Koordynacja projektu w szkole: Elwira Wasielewska