BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ"

Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły wzięli udział w projekcie upowszechniającym umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia. projekt został zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej  w ramach Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – “Bezpieczna+”.