DAROWIZNA NA RZECZ SSP 1

SZANOWNI PAŃSTWO, zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o przekazanie DAROWIZNY na rzecz Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Zielonej Górze. JEST MOŻLIWOŚĆ OD­LICZENIA DAROWIZNY OD DOCHODU!!! FIRMA – DARCZYŃCA (OSOBA PRAWNA) MOŻE OD­LICZYĆ DO   10%    DOCHODU,  PODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, OD DAROWIZNY PRZEKA­ZANEJ NA CELE POŻYTKU PUBLICZNEGO. OSOBY PRYWATNE MOGĄ ODLICZYĆ DO 6% DO­CHODU…