Bezpieczna+ - konkurs plastyczny "Jesteśmy różni"

  CELEM KONKURSU BYŁO KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI MIĘDZY OSOBAMI ZDROWYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI. TEMAT PRAC: UCZNIOWIE MIELI ZA ZADANIE STWORZYĆ PLAKAT PRZEDSTAWIAJĄCY SYTUACJE, W KTÓRYCH POWINNIŚMY WSPIERAĆ I POMAGAĆ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.   UCZESTNICY KONKURSU: W KONKURSIE WZIĘŁO UDZIAŁ 15 PRZEDSZKOLAKÓW I 10 UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  Z ZIELONEJ GÓRY. PRACE WYKONANE ZOSTAŁY ODRĘCZNIE PRZY ZASTOSOWANIU DOWOLNIE WYBRANYCH…